print

Handboek debietmeten in open waterlopen

Terug
Rapportnr 2009-41
ISBN 978.90.5773.450.2
Type Rapport
Prijs € 50
Datum 23-11-2009

Documenten

Download Bestel
Op initiatief van het platform Monitoring Waterkwantiteit heeft STOWA een geactualiseerde versie uitgebracht van het Handboek 'debietmeten in open waterlopen' uit 1994. Het handboek beschrijft methoden, opstellingen en principes van het debietmeten en heeft een zeer praktische inslag. Waterbeheerders kunnen in het handboek alle do's and don'ts vinden op het gebied van debietmeten. Dit moet leiden tot het toepassen van de juiste meetmethode op de juiste plek.

Het handboek is met name geactualiseerd op het gebied van nieuwe, veel gebruikte meettechnieken, zoals de akoestische looptijdmethode (ADM), de akoestische dopplermethode (ADCP) en de electromagnetische meetmethode. Daarnaast komen de tegenwoordig zeer belangrijke vispasseerbare
meettechnieken aan bod.

Ook zijn veel praktijkgerichte onderdelen toegevoegd, zoals enkele keuzeschema's die een meetnetontwerper snel inzicht geven in de mogelijkheden van bepaalde meetmethoden en -opstellingen voor een beoogde meetlocatie. Hierbij spelen zaken als stroomsnelheden, mate van sedimenttransport, begroeiing en de
aanwezigheid van stuwen een belangrijke rol. Verder worden richtbedragen genoemd die het mogelijk maken de kosten van een meetlocatie of meetnet te bepalen.

Publicaties