print

Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen

Terug
Rapportnr 2012-50
ISBN 978.90.5773.595.0
Type rapport
Prijs € Het rapport is uitsluitend te downloaden (gratis)
Datum 17-12-2012

Documenten

Download Bestel
Het Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen beoogt bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van grondwaterstandmonitoring in Nederland. Het is bedoeld voor voor ontwerpers en beheerders van grondwatermeetnetten

In het handboek, dat STOWA op initiatief van het Platform Monitoring heeft ontwikkeld, komen veel praktische onderwerpen aan de orde en wordt ingegaan op de voor- en nadelen van verschillende meetmethodes en verschillende typen automatische meetapparatuur. Er wordt waar nodig verwezen naar NEN-normen die van toepassing zijn op het plaatsen van peilbuizen.

Behalve de waterschappen hebben provincies, waterleidingbedrijven, gemeenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, producenten van meetapparatuur, TNO en Wareco waardevolle elementen voor de inhoud van het handboek aangedragen.

Publicaties