print

Handleiding doelafleiding overige wateren (geen KRW-waterlichamen)

Terug
Rapportnr 2013-20
ISBN 978.90.5773.610.0
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 02-08-2013

Documenten

Download Bestel

Na vaststelling van de waterplannen in 2009 bleek dat provincies en waterschappen uiteenlopende methoden hadden toegepast voor het beschrijven van doelen van zogenoemde overige wateren. Het gevolg daarvan is dat toetsingsresultaten tussen deze wateren en de KRW-waterlichamen niet onderling zijn te vergelijken. Ook de vergelijking tussen deelstroomgebieden is niet mogelijk. Vandaar dat IPO, Unie van Waterschappen en STOWA een uniforme methodiek hebben laten ontwikkelen waarmee waterbeheerders ecologische doelen voor deze wateren kunnen afleiden in 'KRW-taal'. Deze handleiding kan worden gebruikt in combinatie met het STOWA-rapport 2013-14 'Referenties en Maatlatten overige wateren (geen KRW-lichamen)

Publicaties