print

Handreiking MEP/GEP. Handreiking voor vaststellen van status, ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke wateren

Terug
Rapportnr 2006-02
ISBN rapport van het RIZA
Type Rapport
Prijs € 0
Datum 02-08-2006

Documenten

Download Bestel
Deze Handreiking beoogt een uniforme en transparante en werkbare route naar KRW-doelstellingen en benodigde maatregelpakketten te bewerkstelligen. Het is een werkdocument, waarmee het LBOW op 14 november 2005 heeft ingestemd.

Publicaties