print

Handreiking OC-meting in de praktijk

Terug
Rapportnr 2009-15
ISBN 978.90.5773.433.5
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 13-08-2009

Documenten

Download Bestel
Download Bestel
Download Bestel

Beluchting draagt substantieel bij aan het totale energieverbruik van een rwzi. Een efficiënt beluchtingssysteem kan dat energieverbruik daarom flink verlagen. Om de mate van efficiëntie te kunnen berekenen, is het nodig een zogenoemde OC-meting uit te voeren, een Oxygen Capacity meting. Het uitvoeren van dergelijke metingen is in Nederland echter geen standaard praktijk, onder meer vanwege de complexiteit.

Deze handreiking ‘OC-meting in de praktijk’ geeft waterzuiveringsbeheerders handvatten bij het uitvoeren van OC-metingen. Er is onder meer een beslisboom OC-meting in opgenomen om te komen tot de beste OC-meetmethode voor de eigen specifieke situatie. Verder zijn twee veelgebruikte OC-meetmethodes nader uitgewerkt.

 Bij de handreiking horen twee rekenmodellen die u hieronder ook kunt downloaden. Het model OC meting is in 2011 verbeterd. Het werkrapport 2009-W-05 over dit onderwerp is in de bijlage van rapport 2009-15 opgenomen.

Publicaties