print

Handreiking inspectie waterkeringen; Basisinformatie inspecties

Terug
Rapportnr 2008-04 VIW
ISBN 978.90.5773.399.4
Type Rapport
Prijs € 15
Datum 04-08-2008

Documenten

Download Bestel
De handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische
deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken respectievelijkover inspecties. Dit basisrapport over inspecties biedt de medewerker beheer, die belast is met het organiseren van inspecties en het laten uitvoeren van inspecties van waterkeringen, informatie over inspecties als beheerproces. Inspecties kunnen opgebouwd worden gedacht uit vier generieke deelprocessen: waarnemen, diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren. Deze processen worden in dit rapport in meer detail beschreven.

Publicaties