print

Handreiking ontwerpen & verbeteren boezemkaden

Terug
Rapportnr 2009-06 ORK
ISBN 978.90.5773.425.0
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 04-06-2009

Documenten

Download Bestel
Download Bestel
Na het aanwijzen en normeren van boezemkaden volgt een toets of de veiligheid van de boezemkade daadwerkelijk voldoet aan de gestelde norm. Indien dat niet het geval is, dient de kade te worden verbeterd.

De 'Handreiking ontwerpen en verbeteren boezemkaden' beschrijft verschillende aspecten van het verbeteren van de veiligheid van een boezemkade. De handreiking gaat niet alleen in op het verbeteren van de kade zelf, maar tevens op de mogelijkheid om de bescherming tegen overstromen te verhogen door het reduceren van de hydraulische belasting.

De Handreiking maakt onderdeel uit van een reeks handreikingen voor het aanwijzen, normeren, toetsen, verbeteren, beheren en onderhouden van regionale waterkeringen. Deze zijn opgesteld in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen ORK, een initiatief van de Unie van Waterschappen en de provincies. Het programma wordt uitgevoerd door STOWA.

Publicaties