print

Handreiking ontwerpen & verbeteren waterkeringen langs regionale rivieren

Terug
Rapportnr 2009-07 ORK
ISBN 978.90.5773.426.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 04-06-2009

Documenten

Download Bestel
Na het aanwijzen en normeren van waterkeringen langs regionale rivieren volgt de toets of de veiligheid van deze keringen daadwerkelijk voldoet aan de gestelde norm. Indien dat niet het geval is, moet de kering worden verbeterd.

Deze handreiking presenteert een methodiek voor het ontwerpen en verbeteren van waterkeringen langs regionale rivieren. Doel is te komen tot een landelijk uniforme uitwerking voor ontwerp en verbetering van de betreffende waterkeringen door de provincies.

De Handreiking maakt onderdeel uit van een reeks handreikingen voor het normeren, toetsen, verbeteren, beheren en onderhouden van regionale waterkeringen. Deze zijn opgesteld in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen ORK, een initiatief van de Unie van Waterschappen en de provincies, dat wordt uitgevoerd door STOWA.

Publicaties