print

Het actief slib-proces; de mogelijkheden en grenzen

Terug
Rapportnr 2007-24
ISBN 978.90.5773.373.4
Type Rapport
Prijs € 28
Datum 24-08-2007

Documenten

Download Bestel
Het actief-slibproces wordt in Nederland veelvuldig toegepast bij de behandeling van huishoudelijk afvalwater. STOWA heeft onderzocht wat de mogelijkheden en beperkingen zijn om via dit proces te komen tot (verdere) verbetering van de effluentkwaliteit. Hiervoor werd onder meer een inventarisatie gemaakt van de effluentgegevens van de best presterende actief-slibrwzi’s over 2005. De zuiveringen met goede effluentkwaliteit (lage P- en N-gehalten), kenmerken zich door een relatief lage slibbelasting en een hoge recirculatiefactor. De onderzoekers concluderen dat het actief slib-slibproces op veel Nederlandse rwzi’s de potentie heeft om veel beter te presteren dan de huidige effluenteisen (10 mg Ntotaal/l en 1 mg Ptotaal/l). In het rapport is een stappenplan opgenomen om de nutriëntenverwijdering van bestaande actief-slibzuiveringen te optimaliseren.

Publicaties