print

Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhouding

Terug
Rapportnr * 20
ISBN
Type Boek
Prijs € 0
Datum 20-09-2004

Documenten

Download Bestel
Het standaardwerk ‘Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhouding' geeft de waterkeringbeheerder handreikingen om behalve vanuit veiligheidsaspecten ook vanuit een cultuurhistorische optiek op verantwoorde wijze met historische kunstwerken om te gaan.

Publicaties