print

Hydrobiologisch onderzoek in de praktijk; een inventarisatie van gehanteerde methoden en initiatieven tot standaardisatie in binnen- en buitenland

Terug
Rapportnr 2006-23
ISBN 90.5773.343.9
Type Rapport
Prijs € 0
Datum 23-08-2006

Documenten

Download Bestel
Met de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water is een standaardisatie van hydrobiologisch onderzoek voor de beoordeling van oppervlaktewater opnieuw urgent geworden. Voor deze richtlijn moeten wateren op nationaal maar ook internationaal niveau uniform beoordeeld worden.

Om de huidige praktijk in beeld te brengen is in opdracht van de STOWA een representatieve inventarisatie uitgevoerd van hydrobiologische onderzoeksmethoden in Nederland. Deze is gebaseerd op de werkvoorschriften van vijftien hydrobiologische laboratoria, waarvan de meeste behoren bij waterschappen.

Daarnaast zijn initiatieven tot standaardisatie van methoden in binnen- en buitenland verzameld. Hierbij is de aandacht gericht op de meest onderzochte groepen, te weten fytoplank- ton, epifytische diatomeee¨n, macrofauna en macrofyten.

Publicaties