print

Identificatie van kennisvragen NBW bij waterschappen

Terug
Rapportnr 2004-21
ISBN 90.5773.255.6
Type Rapport
Prijs € 20
Datum 21-08-2004

Documenten

Download Bestel
Met de ondertekening van het Nationaal Bestuursakkoord water zijn afspraken gemaakt om het waterbeheer op orde te maken voor 2015 en op orde te houden voor 2050. STOWA wil de waterbeheerders bij deze opgave ondersteunen met onderzoek. Om te komen tot een vraaggestuurde onderzoeksprogrammering is de kennisbehoefte van de waterbeheerders geïdentificeerd. Hierbij heeft de nadruk gelegen op het Waterbeheer 21 eeuw spoor. Door middel van workshops zijn de kennisvragen geïnventariseerd en zo veel mogelijk gespecificeerd. De STOWA gaat de resultaten van deze studie gebruiken voor haar onderzoeksprogrammering.

Publicaties