print

Inventarisatie meetmethoden voor het bepalen van baggervolumes

Terug
Rapportnr 2006-07
ISBN 90.5773.326.9
Type Rapport
Prijs € 20
Datum 06-08-2006

Documenten

Download Bestel
Om de functies van wateren voor de waterafvoer, de scheepvaart of de natuur te kunnen vervullen, dienen waterbodems te worden gebaggerd. De kosten van het baggerwerk worden mede bepaald door de hoeveelheid baggerspecie die wordt verwijderd. Deze hoeveelheid wordt meestal in-situ (in de watergang zelf) bepaald.

Voor het bepalen van het in-situ baggervolume bestaan diverse methoden. Gebleken is dat met name voor kleinschalig baggerwerk in regionale wateren behoefte bestaat aan inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de bestaande methoden om het baggervolume te bepalen.

In dit rapport is een overzicht opgenomen van de geïnventariseerde meetmethoden en meetprotocollen en hun eigenschappen, waarbij het toepassingsgebied en de meetnauwkeurigheid de belangrijkste zijn. Dit overzicht kan als een handreiking worden gebruikt door de partijen die betrokken zijn bij kleinschalige baggerwerken in regionale wateren. Het overzicht en bijbehorende toelichting hebben daarnaast geleid tot aanbevelingen voor het eventueel ontwikkelen van meetprotocollen.

Publicaties