print

Inventarisatie richtlijnen en ervaringen voorkomen van slibuitspoeling op rwzi’s

Terug
Rapportnr 2009-23
ISBN 978.90.5773.442.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 13-08-2009

Documenten

Download Bestel

Uit de bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2006 blijkt dat er op rwzi’s nog regematig overschrijdingen plaatsvinden van de effluenteisen. In bijna de helft van de gevallen heeft dat te maken met te hoge zwevende-stofconcentraties in het effluent (max. 30 mg/l). In dit onderzoek is nader onderzoek verricht naar de mogelijke oorzaken daarvan en is een strategie opgesteld om slibuitspoeling zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor het onderzoek werden acht zuiveringsbeheerders geselecteerd waarbij incidentele slibuitspoeling optreedt. Van in totaal 63 nabezinktanks werden data verzameld en geanalyseerd. Daarbij werd gekeken naar ontwerpparameters en de bedrijfsvoeringaspecten.

Publicaties