print

Inventarisatie roosters en zeven in de communale avalwaterbehandeling

Terug
Rapportnr 2007-25
ISBN 978.90.5773.375.8
Type Rapport
Prijs € 27
Datum 25-08-2007

Documenten

Download Bestel

Roosters en zeven worden toegepast ter bescherming van achterliggende zuiveringsonderdelen en om verstopping en slijtage van pompen, beluchtingselementen, voortstuwers, roerwerken en leidingen te voorkomen. Daarnaast kunnen roosters en zeven doelgericht toegepast worden om het gehele afvalwaterbehandelingsysteem inclusief slibverwerking efficiënter te maken. Op veel Nederlandse rwzi's is de roostergoedverwijdering en –verwerking op enigerlei wijze een knelpunt. Door de introductie van nieuwe zuiveringsconcepten zoals de membraanbioreactor, (zand)filtratie zijn de toe te passen afscheidingsdiameters aanzienlijk verkleind en is het belang van de roosters en zeven toegenomen.

 

In dit rapport staat de werking en knelpunten van roostergoedverwijdering en de doekjesproblematiek op rwzi's beschreven. Er is een inventarisatie gemaakt van de beschikbare en toegepaste technieken en zijn de ervaringen van gebruikers gebundeld. De inventarisatie van roostergoedverwijdering geeft een zeer gevarieerd beeld. Er is een grote verscheidenheid aan toegepaste systemen en technieken, met als meest toegepaste systeem het harkrooster.

 

Na constatering van verstoppingsproblemen van rioolgemalen door vezelachtige schoonmaak- en hygiënische doekjes blijkt uit een recente inventarisatie bij zuiveringsbeheerders dat ook op diverse rwzi's de roostergoedverwijdering en –verwerking ernstige hinder ondervindt van vezels en spinsels.

Publicaties