print

Jaarverslag 2008

Terug
Rapportnr 2009-17
ISBN 978.90.5773.431.1
Type
Prijs € -
Datum 22-06-2009

Documenten

Download Bestel
Van, voor en met waterschappen. Dat is het thema van het STOWA jaarverslag 2008. In het verslag komen vijf waterschapsbestuurders aan het woord over het werk van STOWA en de nieuwe strategienota rs%202009-2013.pdf">'Koers 2009-2013'. Verankering van kennis bij waterschappen en verbreding van kennisterreinen zijn daarin belangrijke speerpunten. Verder leest u in tien korte hoofdstukken meer over het werk dat STOWA in 2008 verzette.

Publicaties