print

Kennisprogramma Deltaproof: kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later

Terug
Rapportnr 2010-40
ISBN 978.90.5773.499.1
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 01-12-2010

Documenten

Download Bestel
Het startrapport van het kennisprogramma Deltaproof beschrijft de opzet en achtergronden van het kennisprogramma, de route die gevolgd is om tot een vraaggestuurd programma te komen, de speerpunten en de wijze waarop STOWA de regionale kennisontwikkeling in het kader van het Deltaproof maken van Nederland, vorm gaat geven.

Deltaproof onderzoekt samen met regionale waterbeheerders hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het Deltaproof maken van Nederland, met het oog op klimaatverandering. Het gaat om twee belangrijke opgaven: waterveiligheid om overstromingen en wateroverlast tegen te gaan en zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende zoetwater in perioden van extreme droogte.

Publicaties