print

Keuzewijzer Stadswater. Keuzes bij water in bebouwd gebied

Terug
Rapportnr 2016-XX
ISBN -
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 21-03-2016

Documenten

Download Bestel

Veel stedelijke wateren in Nederland (sloten, singels, grachten) leiden een onopgemerkt bestaan of voegen weinig toe aan de omgeving. De doorstroming is beperkt en het water bevat vaak (te) veel voedingsstoffen, vuil en opgehoopte bagger en te weinig verschillende planten. Bewoners, gebruikers en andere betrokkenen ervaren het stadswater dan al gauw als vies en lelijk, terwijl water in de stad juist een grote meerwaarde kan hebben.

Door ontwikkelingen als klimaatverandering, toenemende verstedelijking en een toename van recreatie dichtbij huis, neemt de druk op stadswateren toe. Het maken van slimme keuzes bij het ontwikkelen, inrichten en beheer van water in de stad wordt daarom steeds belangrijker.

Een consortium van Brabantse gemeenten, waterschappen en sportvisserij Zuidwest Nederland hebben de handen ineen geslagen en een keuzewijzer voor stedelijk water ontwikkeld. De bevindingen zijn echter voor een veel breder publiek relevant. Daarom brengen STOWA en de opstellers van de Keuzewijzer deze dan ook samen als STOWA rapport uit. Het rapport kan gezien worden als een voorloper op het nieuwe kennisprogramma dat STOWA met de waterschappen en gemeenten wil ontwikkelen rond het thema 'Klimaatadaptatie en Water in de Stad'.

De Keuzewijzer is een inspiratiedocument dat planvormers, ontwerpers en beheerders van stedelijk water op een praktische manier laat zien hoe ambities in de stad verwezenlijkt kunnen worden en op welke manier water hier juist een grote meerwaarde in kan zijn. Behalve de vele kansen worden ook risico’s aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht. Wat zijn Do’s en Don’t s? Welke maatregelen kunnen in welke situatie helpen? En hoe helpt de watersysteemanalyse om te kunnen komen tot de juiste maatregelen? Dit alles is terug te vinden in de Keuzewijzer.

Publicaties