print

Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater

Terug
Rapportnr 2016-22
ISBN 978.90.5773.713.8
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 06-09-2016

Documenten

Download Bestel

Bij het analyseren van routes om grondstoffen uit rioolwater te winnen, is het niet alleen van belang om te kijken naar de technische en financiële haalbaarheid ervan, maar ook naar het duurzaamheidsperspectief. Dat laatste kan door het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA). In de in dit rapport beschreven LCA zijn verschillende verwaardingsroutes voor grondstoffen uit rioolwater milieukundig bekeken. De routes zijn: fosfaatterugwinning op een rwzi via struviet en na de rwzi via de vliegas van slibmonoverbranding, en terugwinning van organische stof via de productie van polyhydroxyalkanoaat (grondstof voor bioplastic) uit zuiveringsslib, cellulose (toiletpapier uit rioolwater) uit afvalwater, en Nereda®alginaat (alginaat dat wordt gewonnen uit slibkorrels die onstaan bij zuiveringstechniek Nereda). Voor alle routes is gekeken naar een functionele eenheid van rioolwater (influent) voor 100.000 i.e. met gemiddelde samenstelling. Met deze functionele eenheid is geanalyseerd wat het milieueffect is van het terugwinnen van een bepaalde grondstof uit rioolwater van 100.000 i.e.

Publicaties