print

Limiterende factoren voor algengroei

Terug
Rapportnr 1999-30
ISBN 90.5773.080.4
Type 1
Prijs € 20
Datum 30-08-1999

Samenvattend rapport van een studie naar nutriënten als limiterende factoren voor algengroei in Nederlandse meren en plassen. Er is onderzocht welk nutriënt (stikstof of fosfor) mogelijk limiterend is, door het analyseren van gegevens van opgeloste nutriënten die beheerders in monitoringprogramma's hebben verzameld. Uit de studie komt naar voren dat het meten van opgeloste nutriënten vanuit de ecologische doelstelling om limitatie voor algen aan te tonen, niet zinvol is bij de gangbare detectielimieten van de meeste waterbeheerders.

 

De bij de analyses gehanteerde detectielimieten voor zowel P04-P als voor  de opgeloste N fracties N03-N, N02-N en NH4-N zijn veelal te hoog ten opzichte van in de literatuur vermelde waarden voor de concentraties waar beneden limitatie optreedt. Om in de toekomst gebruik te kunnen maken van monitoringgegevens voor het inschatten van de rol van nutriënten als groeilimiterende factoren voor algen, is het aan te bevelen analysemethoden toe te passen met detectielimieten van maximaal 0,001 mg P/l voor PO4-P en 0,010 mg N/l, voor zowel NOx-N (de som van nitraat+nitriet) als voor NH4-N. In de beschikbare dataset bedroegen deze detectielimieten maximaal en ook veelal 0,05 mg P/l en 0,25 mg N/l als som van NOx-N en NH4-N.

Publicaties