print

Literatuurstudie naar de inzetbaarheid van zwammen in de afvalwaterzuivering

Terug
Rapportnr 2012-18
ISBN 978.90.5773.557.8
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 27-04-2012

Documenten

Download Bestel
Dit rapport bevat de resultaten van een literatuurstudie naar de mogelijkheden om zwammen in te zetten in de waterzuivering, als aanvulling op de bacteriën van het actief slib. Hierbij wordt gefocust op het verwijderen van moeilijk afbreekbare of verwijderbare stoffen uit afvalwater.

Achtergronden

De waterwereld staat voor een grote uitdaging. Hoe gaan we om met moeilijk afbreekbare stoffen in afvalwater? Op dit moment staat een aantal stoffen op de nominatie om opgenomen te worden op de KRW-lijst van prioritaire stoffen. Als ze op de lijst staan, mogen zij over 20 jaar niet meer worden geloosd. Het gaat hierbij onder meer om hormoonverstorende en ­actieve stoffen en medicijnen. Deze stoffen passeren voor een belangrijk deel de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), zodat een extra behandeling van het afvalwater noodzakelijk zou kunnen worden.

In de wetenschappelijke literatuur zijn aanwijzingen te vinden dat dit soort stoffen wel afgebroken worden door een bepaalde klasse van zwammen. (Na)zuivering met deze zwammen van effluent of deelbehandeling van een geconcentreerde afvalwaterstroom zou een kosteneffectieve methode kunnen zijn om de hormoonverstorende effecten van effluent te elimineren en medicijnresten en bestrijdingsmiddelen te verwijderen.

 

Publicaties