print

MBR proefinstallatie RWZI Hilversum

Terug
Rapportnr 2006-16
ISBN 90.5773.336.6
Type Rapport
Prijs € 0
Datum 16-08-2006

Documenten

Download Bestel
Waternet (voorheen Dienst Waterbeheer en Riolering) heeft over een periode van bijna drie jaar onderzoek uitgevoerd met een pilot MBR-installatie op de rwzi Hilversum. Het onderzoek met de pilotinstallatie was primair gericht op het halen van zeer lage fosfaat en stikstofwaarden. Richtwaarden hierbij waren de zogenaamde MTR-concentraties voor oppervlaktewater: 2,2 mg/l voor Ntotaal en 0,15 mg/l voor Ptotaal. Deze vergaande effluentkwaliteit is gedurende 5 maanden gehaald. Tijdens het onderzoek is veel geleerd over de voorbehandeling van MBR-systemen: de membranen, de restfactie fosfaat en stikstof in het effluent en het doen van onderzoek met pilot-installaties. 

In het STOWA-onderzoeksprogramma is de laatste jaren volop aandacht geweest voor MBR-onderzoek. Eén en ander is een aantal jaren geleden begonnen op de rwzi Beverwijk (2002-10, 2002-11 en 2002-12). In 2004 is het tweejarig onderzoek op rwzi Maasbommel afgerond (vergelijking MBR met een conventioneel systeem; 2004-28). De resultaten van het onderzoek op de MBR praktijkinstallatie Varsseveld zijn in oktober verspreid (2006-05 en 2006-06). Begin 2007 worden de resultaten van de nageschakelde MBR op de rwzi Leeuwarden gepubliceerd.

Onderzoek naar hybride MBR-toepassing op praktijkschaal wordt op de rwzi Heenvliet en Ootmarsum uitgevoerd. Beide MBR-installaties zijn tot stand gekomen met bijdrage van de Nederlandse Waterschappen via het STOWA innovatiefonds. Het onderzoek op Heenvliet is inmiddels gestart en de rwzi Ootmarsum wordt momenteel gebouwd.

Publicaties