print

MBR rapport Varsseveld. Deelstudierapport

Terug

Mede gesteund door een financiƫle bijdragen vanuit de EU (LIFE) en het innovatiefonds van de STOWA, heeft het Waterschap Rijn en IJssel besloten tot de bouw van de eerste grootschalige huishoudelijke MBR-installatie in Nederland. Deze eerste MBR op praktijkschaal in Nederland is in december 2004 in bedrijf genomen. De opstart en werking zijn intensief begeleid. De onderzoeksresultaten en de bedrijfservaringen die zijn opgedaan tijdens de eerste zestien maanden, zijn vastgelegd in twee rapporten.

Het rapport 2006-05 betreft het hoofdrapport met de belangrijkste bevindingen. Het rapport 2006-06 is het deelstudierapport met veel achtergrondinformatie. De resultaten met de MBR Varsseveld zijn zeer positief: de streefwaarden voor de stikstof (5 mg/l) en fosfaat (0,15 mg/l) worden bereikt, en daarbij heeft de installatie zonder grote problemen gefunctioneerd.

Publicaties