print

Mastercase energie in de waterketen

Terug
Rapportnr 2009-46
ISBN 978.90.5773.465.6
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 07-01-2010

Documenten

Download Bestel
Het rapport Mastercase Energie in de waterketen is de weerslag van een studie naar de mogelijkheden voor het reduceren van de hoeveelheid operationele energie, en voor het terugwinnen van (thermische en chemische) energie uit de waterketen. Uit de studie komt naar voren dat vooral het winnen van warmte uit afvalwater (terugwinnen thermische energie) grote kansen biedt. Als casus is de waterketen Leeuwarden onderzocht. De studie is uitgevoerd in opdracht van VROM, STOWA, wetterskip Fryslan en m.m.v. Vitens.

Meer over dit onderwerp leest u op onze speciale themasite Water & Energie.

Publicaties