print

Meer water met regelbare drainage? Werking, praktijkervaringen, kansen en risico's

Terug
Rapportnr 2012-33
ISBN 978.90.5773.570.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 16-10-2012

Documenten

Download Bestel
Dit rapport geeft aan de hand van resultaten van vijf Nederlandse praktijkproeven inzicht in de mogelijkheden van regelbare of peilgestuurde drainage. Deze vorm van drainage - waarbij boeren de grondwaterstand op hun percelen flexibel kunnen regelen - houdt in tegenstelling tot conventionele drainage veel beter rekening met de uiteenlopende wensen en behoeften vanuit de landbouw, natuur, milieu en waterbeheer. Dit kan de realisatie van waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelstellingen door waterschappen bevorderen en tegelijkertijd de bedrijfsvoering van agrariërs verbeteren. 

Financiers van de praktijkproeven: Interactief Waterbeheer, STOWA, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Brabantse Delta, provincie Zeeland, Europese Unie en Rabobank.

Publicaties