print

Menging en voortstuwing van actief-slibsystemen in ronde reactoren

Terug
Rapportnr 2006-19
ISBN 978-90.5773.339.0
Type Rapport
Prijs € 27
Datum 19-08-2006

Documenten

Download Bestel

Na circa 10 jaar ervaring met ronde reactoren (actief-slibtanks) blijkt dat op diverse locaties de vereiste voorstuwing en menging in de diverse ringen niet optimaal verloopt. Onjuiste mengprincipes en onjuiste locaties van voortstuwers en recirculatiestromen kunnen leiden tot een instabiel zuiveringsproces.

 In het project heeft een inventarisatie van de problematiek en huidige ontwerprichtlijnen voor voortstuwers plaatsgevonden. Bij deze inventarisatie is gebleken dat er weinig uniformiteit is in het ontwerp van ronde reactoren.  Er is modelonderzoek uitgevoerd (met Computatieve Fluid Dynamics, ofwel CFD-modellering). CFD-modellering is een goed instrument gebleken om meer inzicht te verkrijgen in de stromingsrichting en voortstuwsnelheden in actief-slibsystemen. De inzichten die hiermee verkregen zijn, hebben bijgedragen tot het opstellen van de concrete richtlijnen voor voortstuwing in ronde reactoren.

Publicaties