print

Microplastics in het zoetwater milieu. Een inventarisatie van mogelijke risico's voor waterschappen

Terug
Rapportnr -
ISBN -
Type Notitie, alleen als pdf
Prijs
Datum 29-09-2013

Documenten

Download Bestel

Na hormoonverstoorders, geneesmiddelen en nanodeeltjes lijken microplastics een volgende groep van verontreinigende stoffen waar waterbeheerders mee geconfronteerd worden. Op dit ogenblik bestaat nog veel onduidelijkheid over de belangrijkste bronnen en de gevaren van microplastics (en hun additieven) voor aquatische ecosystemen en de volksgezondheid. Datzelfde geldt voor de mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van microplastics voor emmissiepreventie en afvalwaterzuivering. STOWA heeft met het oog hierop een korte notitie laten opstellen over microplastics in het aquatisch milieu. De notitie geeft ook aan waar de belangrijkste kennishiaten zich op dit moment bevinden.

 

Publicaties