print

Nageschakelde zuiveringstechnieken op de awzi Leiden Zuid-West. Demonstratieonderzoek vergaande nutriëntverwijdering

Terug
Rapportnr 2009-32
ISBN 978.90.5773.447.2
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 18-09-2009

Documenten

Download Bestel

De interesse voor nageschakelde technieken ten behoeve van vergaande afvalwaterzuivering is de afgelopen jaren in een stroomversnelling terecht gekomen, met name na de inwerkingtreding van de KRW. Op deze manier kan de bijdrage van rwzi's aan de verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater verder worden teruggedrongen.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en STOWA hebben op awzi Leiden Zuid-West tussen 2006 en 2009 praktijkonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van nageschakelde filtratietechnieken voor vergaande nutriëntverwijdering. De uitkomsten geven een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van deze technieken.

Dit onderzoek is uitgevoerd samen met een praktijkonderzoek naar vergaande verwijdering van prioritaire stoffen en medicijnresten. Zie rapport 2009-33.

Publicaties