print

Natuurvriendelijke oevers; evaluatie van de stand van zaken in Nederland

Terug
Rapportnr 2000-08
ISBN 90.5773.089.8
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 08-08-2000

Documenten

Download Bestel
Sinds begin jaren negentig is er bij water- en oeverbeheerders toenemende belangstelling voor de aanleg van zogenoemde natuurvriendelijke oevers. Diverse projecten zijn uitgevoerd, variërend van kleinschalige proefstroken tot grootschaliger herinrichtingsprojecten.Een landelijk overzicht ontbrak, waardoor het niet goed mogelijk was ervaringen uit te wisselen.

Dit rapport geeft een overzicht van de stand van zaken (eind jaren negentig) met betrekking tot natuurvriendelijke oevers in Nederland. Het betreft oevers langs kleinere wateren als beken, kleine rivieren, sloten, weteringen en vaarten, kanalen, oude rivierarmen, meren en plassen, alsmede kreken, allen gelegen in het landelijk gebied.

Publicaties