print

Onderzoeksverbetering inspecties waterkeringen; programma van projecten

Terug
Rapportnr 2006-W-03
ISBN 978.90.5773.348.x
Type Rapport
Prijs € 35
Datum 03-08-2006

Documenten

Download Bestel
Naar aanleiding van de kadeverschuiving te Wilnis en Terbregge in de zomer van 2003 en de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein in januari 2004 is door de Dienst Weg- en Water- bouwkunde van Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) besloten onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen van inspecties van waterkeringen.

In dit rapport worden vijftien punten voor verbetering van inspecties beschreven. Ook zijn er aanbevelingen opgenomen over de uitwerking van de verbeterpunten. Prioriteit wordt gegeven aan producten die directe ondersteuning kunnen bieden aan de inrichting en uitvoering van vooral visuele inspecties. Een verdere uitwerking van de aanbevelingen wordt gegeven in onderhavig plan.

Publicaties