print

Ontwerp van een vispasseerbare kantelstuw; De V-stuw

Terug
Rapportnr 2007-04
ISBN 978.90.5773.350.5
Type Rapport
Prijs € 20
Datum 04-08-2007

Documenten

Download Bestel
Waterschappen gebruiken stuwen om in peilgebieden water vast te houden en de aanvoer van ‘gebiedsvreemd water’ te beperken. Helaas zijn het bijzonder lastige obstakels voor vissen. Daarom is een vispasseerbare kantelstuw ontwikkeld. Het rapport doet verslag van de studie resulterend in een principe-ontwerp voor zo’n stuw. Deze ‘V-stuw’ stuwt alleen indien nodig, en is daarbuiten geopend en dus voor vis passeerbaar. De studie maakt onderdeel uit van het kantelstuwproject. Initiatiefnemer van dit project is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Publicaties