print

Open waterbeheer Rijn West. Gezamenlijk informatiescherm

Terug
Rapportnr 2015-24
ISBN 978.90.5773.671.1
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 31-12-2015

Documenten

Download Bestel

Dit rapport beschrijft de aanpak, werkwijze, conclusies en aanbevelingen van het project waarin voor én met waterbeheerders in het stroomgebied Rijn West een informatiescherm is gerealiseerd waarin data van de deelnemende waterbeheerders worden gedeeld, zodat iedere waterbeheerder besluiten kan nemen op basis van dezelfde informatie, evenals het evalueren van gebeurtenissen.

Het informatiescherm is bedoeld als middel om het waterbeheer doelmatiger uit te voeren, door over de grenzen van het eigen beheergebied te kijken en de beschikbare informatie optimaal te benutten.

Publicaties