print

Overzicht natuurlijke watertypen (gids)

Terug
Rapportnr 2005-08
ISBN 90.5773.293.9
Type Rapport
Prijs € 10
Datum 08-08-2005

Documenten

Download Bestel
Deze gids bevat een overzicht en bijbehorende toelichting op de 42 in Nederland onderscheiden natuurlijke watertypen die een sleutelrol spelen bij het bepalen van de ecologische doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn water (KRW).

De inhoud van deze gids is ontleend aan drie STOWA-rapporten waarin de conceptmaatlatten voor meren, rivieren en overgangs- en kustwateren zijn beschreven. Het gaat respectievelijk om de rapporten met de nummers 2004-42, 2004-43 en 2004-44. Deze rapporten bevatten gedetailleerde beschrijvingen, alsmede dete concept-maatlatten voor de beoordeling van wateren en toepassingen hiervan op Nederlandse wateren.

Publicaties