print

Penman-monteith referentieverdamping. Inventarisatie beschikbaarheid en mogelijkheden tot regionalisatie

Terug
Rapportnr 2010-37
ISBN 978.90.5773.491.5
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 17-12-2010

Documenten

Download Bestel
In 2009 heeft STOWA een definitiestudie afgerond naar het verbeteren van de bepaling van actuele verdamping van water, bodem en diverse vormen van landgebruik, voor toepassingen in het regionale waterbeheer (STOWA-rapport 2009-11). De studie heeft geleid tot enkele belangrijke aanbevelingen, onder meer het verbeteren van de referentieverdaming. STOWA heeft met het oog hierop een inventarisatie laten uitvoeren naar de mogelijkheden om Penman-Monteith referentieverdamping te regionaliseren om zodoende tot een betere bepaling van de actuele verdamping te komen.

De studie heeft geleid tot een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken in Neder- land tot de mogelijkheid voor het vlakdekkend schatten van de Penman-Monteith referentie- verdamping in Nederland. Hiermee kan een stap worden gezet richting een betere vlakdekkende inschatting van de actuele verdamping.

Publicaties