print

Pharmaceuticals and Personal Care products in the water cycle. Workshop report; Knowlegde gaps and research needs (GWRC rapport)

Terug
Rapportnr * 23
ISBN
Type Boek
Prijs € 0
Datum 22-08-2004

Documenten

Download Bestel
Verslag van een workshop van de Global Water Research Coalition (maart 2004) over medicijnen en verzorgingsproducten in de waterketen. Tijdens de workshop werden de kennisleemten en kennisbehoeften op dit gebied geïnventariseerd en geprioriteerd, en werd een onderzoeksstrategie opgesteld. STOWA is lid van de GWRC.

Publicaties