print

Pilot projecten onder architectuur; Begeleiding van pilot projecten voor bouwen onder de Referentie Architectuur Zuiveringsbeheer

Terug
Rapportnr 2005-24
ISBN 90.5773.313.7
Type Rapport
Prijs € 26
Datum 24-08-2005

Documenten

Download Bestel
De vraag van de waterschappen naar de rol van ICT in het toekomstig beheer van de RWZI heeft in 2003 geresulteerd in: de referentie-architectuur voor zuiveringsbeheer (STOWA 2003-03). De referentie-architectuur zuiveringsbeheer (RAZ) bestaat uit een viertal componenten voor de RWZI van 2010, te weten: een visie, een bedrijfsfunctiemodel, een bedrijfsinformatiemodel en een ICT-architectuur.

Wat kan je nu met een architectuur? Wie werken er nu mee en welk voordeel biedt het de waterschappen? Is de Referentie Architectuur Zuiveringsbeheer (RAZ) goed bruikbaar? In het project 'Pilots onder Architectuur' is een antwoord gegeven op bovenstaande vragen. In de loop van 2004/2005 zijn vijf projecten binnen diverse waterschappen begeleid in het gebruik van de RAZ.

In dit rapport 'Pilot projecten onder architectuur' wordt verslag gedaan van de architectuur resultaten van vijf pilot projecten. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor het werken met architectuur.

Publicaties