print

Pilotonderzoek Bewegend Bed Adsorptie

Terug
Rapportnr 2010-05
ISBN 978.90.5773.457.1
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 11-03-2010

Documenten

Download Bestel

Dit rapport is de weerslag van een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van de Bewegend Bed Adsorptie technologie (BBA)­ voor verwijdering van organische microverontreinigingen uit de afloop van nabezinktanks (ANBT). Hierbij is poederkool het toegepaste adsorptiemiddel.

Het onderzoek heeft belangrijke informatie opgeleverd over de kansen en haalbaarheid van de BBA-­technologie, maar ontwerpcriteria voor een praktijkinstallatie zijn nog onvoldoende bekend. Hiervoor is meer kennis nodig over het storende effect van componenten in ANBT, zoals opgeloste organische stoffen en colloïdaal materiaal. Ook is optimalisatie van het gevonden positieve coagulanteffect vereist. Als die optimalisatie heeft plaatsgevonden is vergaande verwijdering (>90%) van organische microverontreinigingen uit ANBT volgens de onderzoekers wellicht mogelijk bij economisch goede procesinstellingen (10 m/h filtratiesnelheid, 15 mg/l poederkool).

Publicaties