print

Praktijkonderzoek moerassysteem RWZI Land van Cuijk; Samenvattende rapportage monitoring 2001-2003

Terug
Rapportnr 2004-45
ISBN 90.5773.295.5
Type Rapport
Prijs € 17
Datum 15-09-2004

Documenten

Download Bestel
Rapport met de monitoringresultaten van de zuiverende werking van rwzi Land van Cuijk in combinatie met een moerassysteem.

Toelichting
Waterschap Aa en Maas wil bij de RWZI 'Land van Cuijk' in droge periodes een deel van het effluent van de zuivering in het achterliggende gebied inlaten om verdroging te voorkomen. Het achterliggende gebied heeft zowel een agrarische- als natuurfunctie en is ecologisch gevoelig. Hoewel de verbouwing van de RWZI heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de effluentkwaliteit, wilde het waterschap toch streven naar een nog betere en natuurlijkere waterkwaliteit. Om deze kwaliteit te bereiken wordt een gedeelte van het effluent van de nieuwe zuivering daarom geloosd op een moerassysteem. Vanuit dit systeem wordt een deel van het water afgevoerd naar de Laarakkerse Waterleiding. Het resterende water wordt op de Maas geloosd. De monitoring van dit systeem door Waterschap Aa en Maas (eerder Waterschap de Maaskant) is in samenwerking met de STOWA en in de beginfase ook met de GTD Oost-Brabant opgezet en uitgevoerd.

Publicaties