print

Priotering hormoonverstorende stoffen voor waterbeheerder/prioritaire geneesmiddelen voor waterbeheerder

Terug
Rapportnr 2004-W-04
ISBN 90.5773.258.0
Type Rapport
Prijs € 24
Datum 04-08-2004

Documenten

Download Bestel
Onder waterbeheerders ontstaat een groeiende belangstelling voor hormoonverstorende stoffen. Ook medicijnen in afval- en oppervlaktewater zijn steeds vaker een bron van zorg. Bij de opzet van monitoringprogramma’s wordt vanuit verschillend perspectief stoffen gekozen. Omdat de chemische bepaling van bovengenoemde stoffen vaak prijzig is, concentreert de monitoring zich meestal op een beperkt aantal stoffen. Welke stoffen gemonitored worden, wordt voor ieder onderzoek opnieuw vastgesteld. Voor de kennis van bronnen, zuivering, verspreiding, voorkomen en effecten in Nederland is een uniform lijstje stoffen dan ook wenselijk. Hiermee kunnen onderzoeken die onafhankelijk van elkaar zijn uitgevoerd elkaar toch versterken. Er ontstaat zo minder een lappendeken van informatie. Natuurlijk is de keus voor de te monitoren stoffen een beslissing van iedere individuele waterbeheerder. De hier aangeboden prioriteitenlijstjes kunnen daarbij echter uitgangspunt zijn. Wij hopen en verwachten dat deze aanbevelingen voor te monitoren stoffen zo veel mogelijk wordt overgenomen. Daarmee zal de kennis over deze nieuwe stoffen in de specifieke Nederlandse situatie toenemen en individuele onderzoeken kunnen elkaar zo versterken.

Publicaties