print

Q-koorts bacterie (Coxiella Burnetti) in afvalwater op rioolwaterzuiveringsinstallaties

Terug
Rapportnr 2012-03
ISBN 978.90.5773.552.3
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 19-01-2012

Documenten

Download Bestel
In 2007 begon in Nederland een grote uitbraak van Q-koorts. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. Mensen kunnen besmet raken doordat ze direct in contact komen met besmette dieren, maar ook door het inademen van stofdeeltjes of aerosolen (kleine druppeltjes water in de lucht) met de bacterie.

In rioolwaterzuiveringsinstallaties worden aerosolen gevormd, bijvoorbeeld tijdens het beluchten van actief slib. Wanneer afvalwater van besmette geitenhouderijen op het riool wordt geloosd, kan C. burnetii in het afvalwater en aerosolen op rwzi’s terecht komen en mogelijk een gezondheidsrisico voor medewerkers vormen. In deze studie is onderzocht of erfelijk materiaal (DNA) van de bacterie aanwezig was in afvalwater op rwzi’s in het gebied waar de Q-koorts epidemie zich concentreerde.

De studie heeft een methode opgeleverd waarmee C. burnetii DNA in monsters afvalwater op rwzi’s gedetecteerd kan worden, met aandacht voor remming en opbrengst in dergelijke complexe matrices. Bij het uitbrelken van toekomstige Q-koorts epidemieën, is het zinvol om afvalwater en aerosolen te onderzoeken op rwzi’s die lozingen van besmette geitenhouderijen ontvangen en vast te stellen of er via deze route een verhoogd risico op infectie bestaat voor medewerkers en omwonenden van rwzi’s, of op verdere verspreiding naar het omliggende milieu.

Publicaties