print

Quick scan inventarisatie achtergronden energiezuinige beluchting rwzi’s

Terug
Rapportnr 2009-W-07
ISBN 978.90.5773.445.8
Type Werkrapport
Prijs € 25
Datum 09-11-2009

Documenten

Download Bestel

Dit rapport beschrijft een aantal beluchtingssystemen en -regelingen op rwzi’s met een laag specifiek energieverbruik (<10kWh/ i.e verwijderd). De beluchting van afvalwater is naar verhouding de grootste energieverbruiker bij afvalwaterzuivering. Het verbeteren van beluchtingssystemen en -regelingen geldt als goede mogelijkheid om op korte termijn en relatief eenvoudig energie-efficiënte te gaan werken. Dit is nodig in het kader van de meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3) tussen de UvW en het ministerie van EZ om de energie-efficiency op rwzi’s tot 2020 jaarlijks met twee procent te verbeteren.

 

Publicaties