print

RISTORI; modellen voor het voorspellen van de effecten van maatregelen op de aquatische gemeenschappen van sloten en beken

Terug
Rapportnr 2007-15
ISBN 978.90.5773.354.4
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 15-08-2007

Documenten

Download Bestel
Download Bestel
in 1997 startten RIVM, STOWA en RIZA het RISTORI-project om modellen te ontwikkelen waarmee de effecten van ingrepen op de aquatische levensgemeenschappen van sloten en beken kunnnen worden voorspeld. Over de onderzoeken zijn diverse werkrapporten gepubliceerd. De STOWA heeft de onderzoeksrapporten gebundeld en samengevat.

RISTORI geeft meer inzicht in de effecten van (KRW-)maatregelen en verkleint zo het risico op misinvesteringen. De resultaten en de ontwikkelde kennis zijn echter niet eenvoudig toe te passen. Het onderzoek was namelijk zeer specialistisch. STOWA gaat bevorderen dat de kennis wordt ontsloten via wegen die wel toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld waterschappen. Gedacht wordt aan de KRW-verkenner, of andere beslissingsondersteunende systemen.

Publicaties