print

RWZI's in het licht van de IPPC-richtlijn

Terug
Rapportnr 2007-W-01
ISBN geen isbn nummer
Type Werkrapport, alleen als pdf
Prijs € 0
Datum 01-08-2007

Documenten

Download Bestel
Bepaalde bedrijfsmatige activiteiten voldoen aan de Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control). Ook een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties valt onder de richtlijn Het werkrapport geeft uitleg over de richtlijn en zet de criteria uiteen die van belang zijn bij het bepalen of een rwzi onder de IPPC-plicht valt. Tevens is aangegeven welke zgn. BREF's mogelijk van toepassing zijn.

Publicaties