print

Rapportage Inspecties Waterkeringen

Terug
Rapportnr 2009-13 VIW
ISBN 978.90.5773.440.3
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 13-08-2009

Documenten

Download Bestel

De resultaten van reguliere inspecties worden momentel nauwelijks periodiek gerapporteerd. De rapportages zijn bovendien vooral beschrijvend van aard en bevatten weinig aanknopingspunten voor sturing vooraf en evaluatie achteraf.

Het rapport ‘Rapportage Inspecties Waterkeringen’ biedt medewerkers die belast zijn met de organisatie en uitvoering van inspecties, handvatten voor het opstellen van betere rapportages voor beheer, management en bestuur.

Het rapport geeft richtlijnen voor rapportages die de resultaten van inspecties voor de organisatie zichtbaar maken, de inspectieresultaten positioneren in het gewenste beheer, de leer- of verbeterprocessen binnen de organisatie van inspecties zichtbaar maken en het vergelijken van de inspecties binnen de gehele groep van waterkeringbeheerders vereenvoudigen.

 

Publicaties