print

Reductie hydraulische belasting rwzi

Terug
Rapportnr 2015-05
ISBN 97.890.5773.660.5
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 17-09-2015

Documenten

Download Bestel

Als er minder afvalwater naar de rioolwaterwaterzuivering (rwzi) gaat, levert dat de zuiverinsgbeheerder een duidelijk voordeel op. Om minder water op de rwzi te krijgen, moeten maatregelen in het inzamelingsdeel (de riolering) van het afvalwatersysteem worden genomen. Die maatregelen zijn echter niet altijd eenvoudig of goedkoop.

Tegelijkertijd zijn riolering en afvalwaterzuivering allebei met het oppervlaktewater verbonden, zowel fysiek als beleidsmatig. Daarom is alleen met een goede afstemming van die drie sectoren - riolering, afvalwaterzuivering en oppervlaktewaterbeheer - zowel geld te besparen als de kwaliteit te verhogen en de kwetsbaarheid van het oppervlaktewater te verlagen. Deze afstemming begint met een en gezamenlijke analyse van knelpunten en mogelijkheden.

Het bijgaande rapport - een gezamenlijke uitgave van stichting RIONED en STOWA - geeft u een kader en een aantal cases waarin dit kader voor gezamenlijke analyse is gemaakt. Wij hopen dat u naar aanleiding van dit rapport deze analyse ook maakt en samen met uw collega's de resultaten verzilvert.

 

Publicaties