print

Referenties en maatlatten (KRW) voor kust- en overgangswateren

Terug
Rapportnr 2003-W-07
ISBN 90.5773.234.3
Type 1
Prijs € 0
Datum 07-10-2003
De STOWA faciliteert het beschrijven van de referentietoestand en bij het opstellen van maatlatten (beoordelingssystemen) van natuurlijke watertypen. Deze acties zijn noodzakelijk bij de implementatie van de Kaderrichtlijn water. Deze werkdocumenten beschrijven de referenties van een eerste serie van ca natuurlijke 20 watertypen. De rapporten hebben het karakter van “groeidocumenten” en zijn alleen digitaal beschikbaar (via www.STOWA.nl)

Publicaties