print

Rejectiewaterbehandeling geëvalueerd SHARON, effluentkwaliteit, alternatieven en marktpotentie

Terug
Rapportnr 2004-20
ISBN 90.5773.254.8
Type Rapport
Prijs € 19
Datum 20-08-2004

Documenten

Download Bestel
De STOWA heeft onderzoek laten uitvoeren naar diverse methoden voor rejectiewaterbehandeling. Rejectiewater is het stikstofrijke water dat vrijkomt bij de ontwatering van uitgegist slib. Het draagt bij aan de interne stikstofbelasting. De eerste rejectiewaterzuivering in Nederland is sinds 1997 operationeel en tot op heden zijn in totaal vier systemen gerealiseerd. Op basis van meerdere jaren praktijkgegevens wordt het effect van deelstroombehandeling op de stikstofeffluentkwaliteit geëvalueerd en worden de verschillende toepassingsmogelijkheden modelmatig onderbouwd. Daarnaast is in aanvulling op de eerdere rapportages het overzicht van beschikbare technieken geactualiseerd. Ten slotte is de marktpotentie van deelstroombehandelingstechnieken in kaart gebracht.

Publicaties