print

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen. Achtergrondrapport

Terug
Rapportnr 2008-08 VIW
ISBN geen
Type Rapport
Prijs € 0
Datum 08-08-2008

Documenten

Download Bestel
In aanvulling op visuele inspectie kunnen remote-sensingtechnieken ondersteuning bieden bij het inspecteren van waterkeringen. Het gebruik van deze technieken komt echter moeilijk van de grond. Het ontbreekt het beheerders vaak aan deskundigheid om de inzet van nieuwe technieken goed te beoordelen, en om het gebruik goed te organiseren en te laten aansluiten bij het bestaande inspectieproces. Ook is niet altijd duidelijk wat de relatie is tussen de gedane waarnemingen, faalmechanismen en inspectieparameters. Dit rapport biedt waterkeringbeheerders een handreiking voor het in de praktijk toepassen van remote sensing. Verder informeert het remote-sensingaanbieders over de processen waarop de via remote sensing verkregen informatie toegesneden moet zijn.

Publicaties