print

Review oestrogenen geneesmiddelen in het milieu

Terug
Rapportnr 2003-09
ISBN 90.5773.214.9
Type Rapport
Prijs € 20
Datum 09-08-2003

Documenten

Download Bestel
Uit verscheidene studies blijkt dat hormoonverstorende stoffen en geneesmiddelen regelmatig worden aangetroffen in onder andere afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, drinkwater en regenwater, hetzij vaak in lage tot zeer lage concentraties. De studies gaan echter meestal in op slechts één stofgroep (óf oestrogenen óf humane geneesmiddelen óf diergeneesmiddelen en veevoederadditieven). AquaSense heeft deze review geschreven over oestrogenen én geneesmiddelen in het milieu, zodat een goed inzicht wordt verkregen in kennis en de lacunes daarin over de omvang en de aard van de emissie van deze stoffen en de mogelijke effecten.

Publicaties