print

Richtlijn normeren keringen langs regionale rivieren

Terug
Rapportnr 2008-04 ORK
ISBN 978.90.5773.401.4
Type Rapport
Prijs € 10
Datum 04-08-2008

Documenten

Download Bestel
Richtlijn voor een uniforme normering van keringen langs regionale rivieren. De handreiking maakt onderdeel uit van een serie handreikingen en leidraden voor het normeren, toetsen, verbeteren, beheren en onderhouden van regionale waterkeringen. Het opstellen van dit instrumentarium vindt plaats onder regie van STOWA, in opdracht van de Unie van Waterschappen en de Provincies. Het gebeurt in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen ORK.

Publicaties